bambolikas


bambolikas
×bambòlikas (l. bąbelek) sm. (1) 1. apvalus daiktas, rutuliukas: Ot įėjo madon dar senoviniai daiktai, kad net probobių paliktus bambòlikus (karolius) mergos pravėduliuoja Mrk. Bambòlikai karo prieg skaros Lp. Aname iš audeklo bambòlike mes adatas laikom, kad nerūdytų . ^ Vaikų pilna troba kap bambòlikų . 2. kul. kukulis: Šiandien virėme bambòlikus Lp.

Dictionary of the Lithuanian Language.